16 tháng 5, 2012

Một bài hát mới
Sáng nay có một người gửi cho nghe một bài hát bằng tiếng Anh.Mình nghe hay nhưng không hiểu nội dung ,rồi nhớ đến lớp.Mình tải bài nầy cho các bạn cùng nghe:
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Back-At-One-Brian-McKnight/ZWZEDOF9.html

1 nhận xét: